Dalvedh på IKM /Oslo Museum 13.november til 19.desember 2014

fra IKM

Dalvedh er på Interkulturelt senter og museum/ Oslo Museum fra 13.november til 19.desember - (Tøyenbekken, Grønland/Oslo) http://www.oslomuseum.no/interkulturelt-museum/interkulturelt-museum-utstillinger/galleri-ikm  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Performance 12. og 13. september

«Lecture performance» I installasjonen har vi invitert inn 5 personer med mye kunnskap og lang erfaring om og med sørsamisk historie og historieskriving, til en regissert samtale/foredrag som varer i ca. 1 time. Dette i samarbeid med Åarjelsaemien Teatere og Ada Einmo Jürgensen. Sagka Stångberg er en pensjonert rektor ved Sameskolen i Tärnaby, sametingsrepresentant i 12 år, ...

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dalvedh den 6.september

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trondheim Kunstmuseum

Posted in Uncategorized | Leave a comment

More Øre land

When I visited the local history group of seniors in Bjugn now a couple of years back, the story Arvid Jåma, reindeer herder of Fovsen Njaarke, southern Fosen told me was confirmed.  Ørland was a reindeer herding area until the 1920s, when it became illegal. Some of the old men were old enough to remember ...

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A funny finding!

I have been searching for the meaning of the name Garten, an  island in connection with Ørland in Fosen, coastal Trøndelag. And so have a lot of other people. Some think it might have been a german passing by, calling it a garden. But that theory is not working. Of course I am searching within Saami ...

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dalvedh – utställning och performance på Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum 1. februari – 8.mars

gaaltijeplakat7liten

Posted in Bilder, Nyhetsarkiv | Comments Off

Fjellnavn i Bjugn –

veralden olmai

Fra Flatlandet på Ørland ser vi over Bjugnfjorden til de to største fjellene der. Den største "Kopparn" er et landemerke for sjøfarende fra gammelt av og et yndet turmål for dagens innbyggere. Men hva kommer navnet av? Hvis man leter innenfor det norske språkområdet er det lite mening å finne. Men hvis man begynner å ...

Posted in Bilder, Fra research | Leave a comment

Utdrag fra Årbok for Fosen Historielag 1965

"Fosen historiebok 1965. «En miljøskildring fra Hitra» / Asbjørn Strand - side 55   En solblank hverdag først i august i midten av 1920 årene tar vi oss en tur nedi fjæra i Børøsund på Hitra, hvor brødrene Johan, Daniel og Sten Gabrielsen just er kommet tilbake fra «uersjøen» og sitter og sløyer uer. Han bet riktig godt ...

Posted in Fra research | Leave a comment

Finnskallnesset / Gaundalen -enda en voldelig 1600-tallshistorie

Finnskallnesset

  Anno 1694 mandagen den 12 Nov. blef Retten Extra ordinarie betient paa Suarve paa Snaaen, angaaende en mordere och misdedere wed nafn Jeppe Erichsen, ofwerende Ko. Ma. foeget Sr. Rasmus Høg, med efftershrefne otte laugrettis mend, Tholof Molden, Olle Einersen Molden, Jonas Almoe, Anders Molden, Joen Almoe, Per Molden, Peder Almoe, och Niels Schromarch? forbemelte misdedere ...

Posted in Bilder, Fra research | Leave a comment