Thomas von Westens etterlatte papirer

Misjonæren Thomas von Westens etterlatte papirer som ble overtatt av magister Hans Skanke (1679-1739) inneholdt om samenes hedenskap bl. a.:

‹‹5. Finnernes bekjendelser fra Tromsøen til Nummedalen (Namdalen i parentes).                                                               6. En bog med bekjendelser af Overhaldens finner1).                                                                                        7. En bog med bekjendelser af Snaasens finner (200 ark).                                                                 18. En bog med bekjendelser af Inderøens og selbos finner.                                                       21. En bog med bekjendelser af Merakers finner.                                                                         25. En bog med bekjendelser af Beitstadens og Snaasens finner.                                               27. En bog med bekjendelser af Overhaldens finner af Pet. J. Muus››2).

Hans Skanke døde palmesøndag 1739, og i fortegnelen over Mkl.ark. står oppført blant innkomnes saker 1745:‹‹Designation over endeel papirer og documenter, missionvæsenet vedkommende, som findes nedlagt udi en kiste med trende rum:

Nr. 6. Om finnernes bekiendelse i Øverhalden.                                                                             Nr. 7. Snaasens og de fleere Indherrets finners bekiendelse.                                                              Nr. 15. Om Øverhaldens, Snaasens og Betstadens finner, af von Westen selv opteignet 1723.                                                                                                                                                            Nr. 19. Jens Kildals journal for 1721.                                                                                               Nr. 21 Meragers finners bekiendelse››3).

Når disse manuskripter ble sendt kollegiet 6 år etter Skankes død, og ble oppbevart i Mkl.ark., så kan Hammonds opplysninger om disse arkivsaker ikke være riktige. Han sier at de gikk tapt etter Skankes død fordi ingen tok vare på dem. 4)                                             Både ‹‹Missionsanstalter›› og de øvrige av disse manuskripter er gått tapt, men det skjedde neppe før ved den store branni København i 1795.

1) Etter Hammond utgjorde manuskriptet om samene i Overhalla 62 ark.                             2) Fortegnelse i Statsarkivet, Trondheim. Meddelt av Qvigstad: Marginalier. Nordnorske Samlinger V.1 Oslo 1943 s. 38                                                                                                                       3) Qvigstad, ibid.                                                                                                                                 4) Hammond s. 589

Utdrag fra Samemisjonens historie før 1889 utgitt i

 

This entry was posted in Fra research. Bookmark the permalink.