Kart over gammelveien fra Stjørdalen over til Hegra, mot Meråker

Koksåsen stjørdalHelt øverst ser du Finnkøyåsen: Finnkoie åsen, samiske boplasser. Hvem ble tatt av dage i 1590 på retterstedet ved Bjørndalen og Nessiaune og satt på påle til offentlig angst? Koksåsen har melmyra: Kullmile på sørsamisk: mæjla.

Det var Tomis Peersen Velvang som sammen med mor og datter ble stilt for retten fordi han hadde bedrevet “kjetteri”. Han ble dømt til å miste livet, og om mora og dattera heter det at de ble straffet på kroppen.  Har var etter alle solemerker same. (Dette begynner å bli interessant.)

(Kilde : Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene, Stjørdalsboka bind I del II og leder for Stjørdal historielag Kjell Petterson)

This entry was posted in Bilder, Fra research. Bookmark the permalink.