Fjellnavn i Bjugn –

Fra Flatlandet på Ørland ser vi over Bjugnfjorden til de to største fjellene der. Den største “Kopparn” er et landemerke for sjøfarende fra gammelt av og et yndet turmål for dagens innbyggere. Men hva kommer navnet av? Hvis man leter innenfor det norske språkområdet er det lite mening å finne. Men hvis man begynner å lete seg gjennom sørsamisk språk kan det kanskje begynne å gi mening?

Her er en fortolkning:

Gobpe eller Kobpe betyr mann/gubbe. Det kan være et navn for Veralden Olmai – himmelmannen. Som er en tidlig samisk versjon av den kristne himmelske far. Det er gammel religiøs lære fra Midtøsten at gud ikke skal nevnes med sitt rette navn.

veralden olmai

 

Fjellet ved siden av Kopparn kalles Tøndel fjell eller Tønnøl fjell. Lokalt sier man “Tynnyjl”. Også her er det vanskelig å finne en god forklaring på navnet innen det norske språkområdet. Men hvis man går til samisk, kan man kanskje tenke seg at dagens “Tj” er omformet fra “D”. I samisk ordbok finner man ordet Doene, som uttales mer som Djuenue. Ordet betyr: den onde/helvete. Jeg fikk lære av Jonar Thomasson at du også kan si Doenel, med l til slutt. Det gjør at det ligner på et lånord fra germansk språk: Djevel/devil/teufel? Men  Thomasson mener at det ikke kan stemme. Han mener bestemt at Doene eller Doenehke var en samisk gudeskikkelse, som ble gjort til ond av kristendommen. Han sier at Tunnsjøguden/gudfjelløya – et kjent samisk helligsted i Limingen,  kommer av Doenehke.

I Tønnølfjellet finner vi Du hallaren, slik det sies lokalt. En stor fjellgrotte. Gerhard Schøning beskriver dette stedet i sin “Reise i en deel af Norige”. Han mener at navnet kommer av at det en gang holdt til mange duer der. Derfor står det i dag skriftlig som Due hallaren. Det er vel en litt haltende forklaring: Ikke har det vel bodd duer der. Men hvis man tenker seg at det er et samsvar mellom navnet på fjellet og navnet på grotten/hulen i fjellet, kan det gi mening som Helvetes/den Ondes grotte? Eller Doenes grotte? Hvordan har folk forholdt seg til grotten? Det kunne vært fint å høre noe om.

Det var ikke en like klare dualitet mellom det onde og det gode innen samisk mytologi, som i den kristne lære.tønnøl:kopparn

Jeg har fått tilbakemeldinger fra Olve Utne og Jonar Thomasson på at det er mer sannsynlig å lete etter landskapsbeskrivende navn. Vi kommer tilbake med mer.

 

This entry was posted in Bilder, Fra research. Bookmark the permalink.