Performance 12. og 13. september

«Lecture performance»
I installasjonen har vi invitert inn 5 personer med mye kunnskap og lang erfaring om og med sørsamisk historie og historieskriving, til en regissert samtale/foredrag som varer i ca. 1 time. Dette i samarbeid med Åarjelsaemien Teatere og Ada Einmo Jürgensen.

Sagka Stångberg er en pensjonert rektor ved Sameskolen i Tärnaby, sametingsrepresentant i 12 år, representant i regeringens urfolksdelegation. representant i SPR, suppleant i Samerädets/Sametingenes felles språknemnd, projektleder for “Saemesth dle”og det sydsamiske revitaliseringsprojektet “Revitalisering mot alla odds”, ordfører i Vadtejen Saemiej Sïjte (VSS), var med å starte opp Åarjelsaemien Teatere, fikk i 2009 Det norske Sametingets språkmotiveringspris for gïelebiesiearrangemang innom interregprojektet “Saemesth dle”.

Håkon Hermanstrand er historiker med sørsamisk område som spesialfelt. Han har gitt ut boka: Røyrvik, samene i Østre Namdalen. Han er ansatt ved Saemien sijte og arbeider med prosjektet Sørsamer, landskap og historie. I tillegg er han fagansvarlig for Sørsamisk kulturkunnskap ved Høgskolen i Nord Trøndelag.

Inger Zachrisson er filosofie licentiat 1964 ved Uppsala universitet (på en avhandling om vikingatidens bronsestøpsteknikk), filosofie doktor 1984 ved Umeå universitet på en avhandling om samiska offerplatsfynd, docent i arkeologi 1987 vid Uppsala universitet, FørsteAntikvarie ved Statens Historiska Museum i Stockholm, med ulike oppdrag for Riksantikvarie Embetet. Hun har gjennom det svensk-norske Sørsamiske prosjektet gjort arkeologiske undersøkninger ved et samisk gravfelt i Vivallen i Härjedalen og framlagt bevis for et to-kulturssyn samisk-nordisk for Mellomskandinavia til Hedmarken og Dalarna, sammenfattet i den mangevitenskapelige publikasjonen Möten i Gränsland utgitt i 1997.

Sverre Fjellheim har arbeidet med dokumentasjon, forskning og formidling av sørsamisk kultur og historie i mer enn 30 år. Fra 1977 var han ansatt som forsker ved Nordisk samisk institutt Kautokeino, fra 1980 til 1991 ansatt som konservator og daglig leder ved Saemien sijte, sørsamisk museum og kultursenter på Snåsa. Initierte og ledet et større prosjekt med registrering og dokumentasjon av samiske kulturminner innafor hele det sørsamiske området. Fjellheim var ansatt ved Tromsø Museum og senere hos Riksantikvaren fra 1991 til 1996 for å bygge opp og lede et kontor på Snåsa for sørsamisk kulturminneforvaltning. Fra 1996 til 2002 ansatt som førstekonsulent ved Sametingets kulturminnevernavdeling på Snåsa. Han initierte bokserien Åarjel-saemieh, Samer i Sør i flere år og utga Samer i Rørostraktene i 1999 og Gåebrien sijte, en sameby på Rørostraktene i 2012.

Jonar Thomasson har vært formann og med i Luvlie Nåamesjen Dajve (Samisk kulturminneforening for Røyrvik og Østre Namdal) siden 1980 Han sitter som styremedlem i Saemien Sijte, hvor han også har vært engasjert med registrering av samiske kulturminner.
Han har vært med i kulturminneregistreringprosjektet “Det Samiske Rommet”, foreningen “Bro Mellom Kulturer”, musikkteateret “Der stjernan Bor”, og var med i referansegruppa til historieboka: Samene i Østre Namdal. Han har vært samisk landskapskonsulent for Røyrvik og Bykle kommmune. I tillegg sitter han i sørsamisk referansegruppe for nydanning av termer på sørsamisk og har de siste tre år arbeidet med dokumentasjon av den samiske dialekten i Namsskogan, Røyrvik, Frostviken og Hotagen.
Han har vært med og flyttet og gjett rein en hel vinter på den tiden man fremdeles gikk på ski.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.