Dalvedh på HiNT i forbindelse med samiske dager og 6.februar

Deler av utstillingen Dalvedh, forskningsstasjon#Levanger ble flyttet til biblioteket på Høgskolen i Nord Trøndelag, avdeling Levanger med åpning 6.februar. Med innledning ved Sissel M.Bergh. Utstillingen står en ukes tid.

 

Deretter ble det gitt en veldig interessant gjennomgang av norsk lovgivnings utvikling fra 1814 (med tilbakeblikk til Norske lover av 1687) – og fram til nesten i dag ved Sten Jønsson, som også er sametingsrepresentant. Hvordan har lovverket som regulerer jord, skog, myr, fjell, jakt og fiske utviklet seg? Hvem var det som satt i stortinget på 1800-tallet, hva slags betydning fikk det? Og fantes det habilitetsvurderinger på den tid? Hvordan virket det inn på hvem som fikk eiendomsrettigheter over det som var almenningsland med kollektive bruksrettigheter?  Vi håper å kunne be Jønsson om lov til å legge hans presentasjon ute på nett.

This entry was posted in Nyhetsarkiv, Uncategorized. Bookmark the permalink.