Om Dalvedh

Silences enter the process of historical production at four crucial moments:
the moment of fact creation (the making of sources):
the moment of fact assembly ( the making of archives):
the moment of fact retrieval (the making of narratives):
and the making of history in the final instance

Michel-Rolph Trouillot (Silencing the past)

Dalvedh betyr det som har vært lenge borte for så å komme til syne igjen – på sørsamisk.

Prosjektet Dalvedh – historiebeskrivelser og beskrivelses historier – er et kunstprosjekt som undersøker den nordiske historieskrivingen i et sørsamisk perspektiv – gjennom akademisk og folkelig kunnskap, gjennom lyd, musikk og joik, objekter, video og levende performance (“Lecture performance”).

Prosjektet er igangsatt av billedkunstner Sissel M Bergh, i samarbeid med komponist Frode Fjellheim. En rekke forskere, sørsamiske kulturbærere, historikere, arkeologer og språkvitere knyttet til prosjektet.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd

Norsk_kulturfond_hvit_tekst

Sametinget

logo_copy12

og Sør Trøndelag Fylkeskommune

206_large

Åarjelsaemien Teatere ved Ada Einmo Jürgensen bidrar med regi på “Lecture performance” med Samerettsaktivist Sigrid Sagka Stångberg, forfatter og tidligere konservator ved Saemien sijte Sverre Fjellheim, Historiker Håkon Hermanstrand og Arkeolog Inger Zachrisson. (Samt Språksamler Jonar Thomasson)  Dato for visning: se egne innlegg på dalvedh.info

 

åst-stående-blå-boks_liten

Frode Fjellheim er professor i joik ved Høgskolen i Nord Trøndelag. Prosjektet er støttet med forskningstid fra Høgskolen i Nord Trøndelag

hint-logo-farge-ut

 

Prosjektet har hatt teknisk hjelp fra en rekke instanser

lysteknologisk hjelp fra Pekka Stokke www.ljos.no og Sivert Lundström  Lux mentor

Skuespillerhjelp fra Stian Hovland Pettersen

Fotohjelp fra Hilde Osen

Metallstruktur hjelp fra Ula Jern             http://ulajern.wordpress.com

Snekkerhjelp fra Markus Lantto           http://markuslantto.com

 

Bildematerialet er tilknyttet prosjektet fra blant annet:

Norges Samemisjon, Ande Somby via Nanni Mari Westerfjell,

Historieskriving er ofte knyttet til territorier og nasjonsbygging. Nordisk historie er intet unntak. De romantiske ideene om en nasjon, ett folk og ett språk ble fremmet på 1700 tallet og fikk stor gjennomslagskraft i Norden på 1800-tallet. Dette er senere blitt gjenfortalt gjennom skoleverket og i akademiske fag over lang tid: Vi er ett folk med ett språk i tusenårige tradisjoner.

Men hva skjedde i prosessene med nasjonsbygging? Hva ble hvisket ut og hva ble fremhevet? Hvilke stemmer fikk plass og hvilke ble stilnet og fortiet? Og hvordan blir helheten, dersom det er slik at vesentlige deler er fjernet/blitt borte? Hva skjedde i utvelgelsesprosessen av fakta på begynnelsen av 1800- tallet som den videre forskning bygger på? Hva slags politiske prosesser lå til grunn for utviklingen som skjedde i de Skandinaviske land, og særskilt Norge etter 1814? Hvilke konsekvenser får disse prosessene for bildet av oss selv, bildet av de andre, bildet av Norden og forståelsen av disse menneskelige, økonomiske og politiske prosesser? Hvordan foregår slike historieskrivingsprosesser?

Gjennom flere års research med kontakt med en rekke forskere i inn- og utland, lesning av eldre og nyere litteratur og forskning, samtaler med samiske kulturbærer og andre lokale kjentfolk på norsk og svensk side av grensen – har dette prosjektet vokst fram.

dalvedh_historisk_1

Dalvedh ble testet ut i mindre versjon på Levanger, med lokal forankring. Her ble en blanding video som projeksjon på vegg, (trykte) bilder, lyd  og infomateriell i lesekrok. Det vil være kunnskapsinnsamling i opptaksrom, konserter – samt samtaler med og mellom lokale folk og forskere / foredrag.  www.levart.no Dalvedh, forskningsstasjon#Levanger fra desember 2012.

 

Førpremiere på prosjektet i sin helhet vil være på Gaaltije, sørsamisk Kultursentrum i Östersund i februar 2014

 

 

307925_197490766989912_704527465_n

 

Og det vil bli fullvisning på Trondheim Kunstmuseum med åpning 14. juni 2014

580868_543868535657530_1310812127_n

 

 

Deler av prosjektet vil også vises i en form på Galleri IKM, Oslo i november 2014