Kart over gammelveien fra Stjørdalen over til Hegra, mot Meråker

Koksåsen stjørdal

Helt øverst ser du Finnkøyåsen: Finnkoie åsen, samiske boplasser. Hvem ble tatt av dage i 1590 på retterstedet ved Bjørndalen og Nessiaune og satt på påle til offentlig angst? Koksåsen har melmyra: Kullmile på sørsamisk: mæjla. Det var Tomis Peersen Velvang som sammen med mor og datter ble stilt for retten fordi han hadde bedrevet "kjetteri". Han ...

Posted in Bilder, Fra research | Leave a comment

Meråkerbyggen og Selbyggen

IMG

På 1700-tallet er det gruvedriftens eiere som representerer Meråkerbyggen. I Selbu derimot ser vi et par i sørsamiske klær. Illustrasjon over beboere i Norge, fra "Reizen naer de Kaap ok Goede Hoop; Ierlanf en Noorwegen in de jaren 1791 for 1797" av Jong. (Hentet fra Meråker boken nr 1: Gard og gruve)

Posted in Bilder, Fra research | Leave a comment

Samen Henrik Meråker og avrettingen i 1614

Samen Henrik Merager ble i 1614 dømt og henrettet, (”straffet på sin hals for trolldom”) på Langøra -Stjørdal, for å ha "ganna ondt" på naboene Det skriver Åke Jünge i heftet "Frit er det ikke for at de qvaksalver lidt"utgitt i 2008. Flere kilder oppgir at denne Henrik Meraker var finn, altså same, og bodde ...

Posted in Fra research | Leave a comment

idéhistorie – samisk magi

idéhistorie2

Utdrag fra Norsk Idéhistorie - Tankeliv i den lutherske stat (tips fra Sigurd Sandmo)

Posted in Bilder, Fra research | Leave a comment

Thomas von Westens etterlatte papirer

Misjonæren Thomas von Westens etterlatte papirer som ble overtatt av magister Hans Skanke (1679-1739) inneholdt om samenes hedenskap bl. a.: ‹‹5. Finnernes bekjendelser fra Tromsøen til Nummedalen (Namdalen i parentes).                                                     ...

Posted in Fra research | Leave a comment

Scandinavian farmer and Sámi nomad

- It is remarkable that in the Swedish-Norwegian section at Paris World Fair in Paris in 1867 and 1878 puppets clothed in Northern-Sámi and Lule-Sámi costumes were displayed together with puppets dressed in peasant costumes from Dalarna, Hardanger, Telemark and other rural regions. Sámi nomads and Scandinavian farmers were presented side-by-side, together representing idyllic countryside ...

Posted in Fra research | Leave a comment

Borgarting og Eidsivating

I Borgartingsloven paragraf 31: "Det er uboteverk, hvis en mann farer til Finnmarken for å spørre spådom." Det er langt fra Oslo til landsdelen vi i dag kaller Finnmark. Men det er Finnmarker i Lier og Bamble - i Oppland, Hedmark og Østfold. I den gamle Eidsivatingloven, som omfattet Oppland, Hedemark og Romeriket- het det: "Ingen mann skal ...

Posted in Fra research | Leave a comment

Finnemarka ved Modum

finnemarka modum

Posted in Bilder | Leave a comment

Trettestykkene i Ringerike

samsjøen ringerike

Posted in Uncategorized | Leave a comment

P.A. Munch om finnmorkene

pamunchfinnmork

    (Om_Finmarkens politisk comersielle forhold)   P. A. Munch(1810-1863) Historiker som tilhørte den generasjon som fikk grunnleggende betydning for oppbyggingen av en nasjonal kultur i den nye norske stat etter 1814. (Kilde:Store Norske Leksikon)  

Posted in Fra research | Leave a comment